dr Anna Siudak

neurologopeda, specjalistka wczesnej interwencji logopedycznej, terapii miofunkcjonalnej i PNF, glottodydaktyk

Pani Doktor pracuje na co dzień w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; pełni funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu Małopolskiego Oddziału PTL oraz jest redaktorką naukowych wydawnictw takich jak „Nowa Logopedia” i „Neurologopedia”; jest też autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz pomocy logopedycznych. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami artykulacyjnymi, ortodontycznymi oraz miofunkcjonalnymi, a także prowadzi terapię osób dorosłych po incydentach neurologicznych.

Anna Siudak - ZnanyLekarz.pl