dr Maja Urzędowska

Ortoptysta / Optometrysta / Reedukator Dysleksji / Terapeuta Si / Tyflopedagog

W ramach diagnozy ORTOPTYCZNEJ wykonuję:

 • badanie ostrości widzenia i wady refrakcji
 • badanie ruchomości gałek ocznych
 • badanie kąta zeza oraz poszczególnych stopni widzenia obuocznego
 • badanie konwergencji
 • badanie akomodacji
 • badanie fiksacji / korespondencji siatkówkowej / fałszywej lokalizacji
 • badania celem doboru pomocy optycznych: okularów, soczewek kontaktowych, pryzmatów.

W ramach kompetencji OPTOMETRYSTY jestem gotowa do:

 • wykonywania pomiarów parametrów układu wzrokowego w zakresie niezbędnym dla potrzeb korekcji optycznej;
 • dobierania i przypisywania soczewek okularowych i kontaktowych ( w tym specjalistycznych np. do kontroli progresji krótkowzroczności), opraw okularowych i innych pomocy w zależności od warunków anatomicznych pacjenta;
 • przeprowadzania i nadzorowania treningu oraz rehabilitacji układu wzrokowego w aspekcie przywrócenia sprawności wzrokowej w zależności od wad/dysfunkcji układu wzrokowego pacjenta;
 • prowadzenia badań przesiewowych w celu wykrycia wad wzroku oraz odstępstw od norm fizjologicznych układu wzrokowego;
 • udzielania informacji i porad odnośnie działania i stosowania wyrobów medycznych związanych z optyczną korekcją narządu wzroku.

W ramach terapii optometryczno-ortoptycznej prowadzę leczenie/korekcję m.in:

 • niedowidzenia
 • zeza oraz innych zaburzeń okulomotorycznych
 • zaburzeń akomodacji i konwergencji
 • nieprawidłowej fiksacji / lokalizacji wzrokowej / anomalnej korespondencji siatkówkowej
 • zaburzeń koordynacji wzrokowo-ruchowej i percepcji wzrokowej
 • trudności w czytaniu i pisaniu / uczenia się, u podłoża których leżą dysfunkcje wzrokowe
 • zaburzeń integracji sensorycznej